Geschiedenis
Op 1 september 1984-1985 gaf toenmalig Minister van Onderwijs Daniël Coens het startschot voor een totaal nieuwe vorm van onderwijs : het ‘Experimenteel Deeltijds Onderwijs’.
Met de verlenging van de leerplicht tot 18 (voordien tot 14), een wet van 29 juli 1983, werden sociale aspecten zoals jeugdwerkloosheid en kinderarbeid op 14 jaar aangepakt. Eveneens werden jongeren voltijds leerplichtig tot 16 jaar en deeltijds tot 18 jaar. Leerlingen die schoolmoe, maar niet leermoe waren, konden op die manier school en arbeid combineren.

Het VTI van Brugge sprong meteen op de kar en richtte op 1 september 1984 een lokaal in voor zo’n 15 “deeltijds” leerplichtige leerlingen. Wat toen als een experiment was gestart, is intussen uitgegroeid tot een erkende opleidingsvorm.

Van een bescheiden klasje tot een volwaardig opleidingscentrum

Het leerlingenaantal is sinds het ontstaan meer dan ver-10-voudigd.  Ons korps telt 35 personeelsleden en het opleidingsaanbod  is uitgebreid tot een 10-tal studiegebieden.
Na wat omzwervingen langs de verschillende vestigingsplaatsen (Boeveriestraat, Zandstraat en Kammakersstraat) van onze hoofdschool, kregen we in 2006 onze eigen stek : Lieven Bauwensstraat 29 in Sint-Andries.

In 2007 ontvingen we Wim Vanhoutte als onze 5e coördinator.  Raph. Lievens (1984-1985), Piet Vandekerckhove (1985-1986), Franky Lava (1987-2003) en Katrien Talloen (2003-2007) gingen hem voor.

Wat ooit begon als EDO, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardig CDO (Centrum voor Deeltijds Onderwijs). In 2008 werd de naam omgevormd tot CLWCentrum Leren en Werken.