Wie is wie
De inrichtende macht
De inrichtende macht is eigenlijk het hoofdbestuur van een school en dus ook van het centrum deeltijds beroepssecundair onderwijs. Als jongere in ons centrum kom je met deze mensen praktisch niet in contact. Toch hebben zij een belangrijke taak in de werking van een school.

De centrumraad
De centrumraad is een raad van deskundigen. Beleidsbeslissingen worden aan hen voorgelegd en vanuit hun expertise adviseren ze de directeur en de coördinator.

Het beleidsondersteunend team
Het beleidsondersteunend team is samengesteld uit vertegenwoordigers van de mensen die dagdagelijks werken in de school. Het uitvoerend team denkt na over de manier waarop ze de beleidsbeslissingen kunnen realiseren, vorm geven.

De directeur
De directeur zorgt voor de goede gang van zaken in zijn school en in het centrum. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor alles wat er hier gebeurt en beslist wordt. Onze directeur is dhr. Jos Loridan,
te bereiken in het VTI, Boeveriestraat 73 8000 Brugge.

De coördinator
Aan het hoofd van het centrum staat een coördinator. De coördinator vertegenwoordigt de directeur. Zij neemt de dagelijkse leiding van het centrum voor zich. Voor ons centrum is dit Mevr. Martine Depondt. Je kunt haar elke dag bereiken. Bij haar kan je terecht met heel wat vragen, problemen, afwezigheden, ...

De tewerkstellingsbegeleiding
Deze personen zorgen voor een goede samenwerking tussen het centrum en je werkplek. Zij zorgen ook voor de opvolging van je vooruitgang en helpen waar nodig. Heb je problemen met je werk dan kan je bij hen terecht.

Lieve Debacker

Frank Timmerman

Tijs Saron


Leen Hoste


Sabrina Vandekerckhove


Secretariaat
Lieve Vanderschelden
Zij staat in voor de algemene personeels- en leerlingenadministratie. Voor het invullen van alle mogelijke formulieren kan je bij haar terecht.


Heidi Schoonbaert
Zij is verantwoordelijk voor schoolmateriaal, boeken, uitstapregelingen, … Bij haar kan je ook langs voor de vragen over je schoolrekening, je evaluatie, je rapport. Zij ondersteunt de werking van de leerkrachten algemene vorming en beroepsopleiding.


Onthaal

Moonray Debeule

Ward Goethals

Soffie Pottier


Leerlingenbegeleiding
Verantwoordelijken voor het aanwezigheidsbeleid.
Zij houden de aan- en afwezigheden van alle leerlingen bij. Alle wettigingen worden bij hen ingediend. Zij nemen ook contact op met je ouders als je onwettig afwezig bent.

Nele Decuypere

Peter Vandenberghe

Bob Cooreman

Marie-An Sercu

Voor concrete vragen en knelpunten over je persoonlijke levenssfeer, familiale situaties, problemen met je lief, je ouders, medeleerlingen, leerkrachten,….

De leerlingenbegeleidster staat steeds open om naar jou te luisteren en samen met jou naar oplossingen te zoeken.

Het team Project Algemene Vakken:

Astrid Hooyberg, Virginie Van Hulle, Nancy Bos, Bieke Reynaert, Leen Staelens, Amourie Vanden Eynde, Tine Gevaert, Lien D’Alleine, Emily Maenhout, Yorick Decoster, Sofie Vermander, Laetitia Angelet, Sofie Pottier


Het team beroepsgerichte Vakken:

André Thijs, Cindy Spriet, Filip Vyvey, Astrid Debaere, Els Achtergael, Francky Bruneel, Wim Welvaert, Nancy Geuens, Koen Vandaele, Alain De Groote, Geert Wittouck, Tom Van Ammel, Sofie Pottier , Dirk VanoverbergheVerantwoordelijke openleercentrum
Sofie Pintelon

Tijs Saron

Preventiemedewerker
Charlotte Beke

Samenwerking met het CLB
Ciska Pieters : Arts Greet Vandenberghe: Schoolmedewerkster
Greet Dequeeker : Schoolmedewerkster Hadeleen Freund: Verpleegkundige

Greet Vandenberghe

Greet Dequeker