Aanwezigheidsbeleid
De eerste voorwaarde om aan je opleiding deel te nemen is dat je er bent en op tijd komt. Zorg dat je voor het belsignaal aanwezig bent. Ook de werkgever verwacht dat je er steeds bent en op tijd op de afgesproken plaats staat.

Als je er toch niet kunt zijn verwittigen je ouders/begeleiders steeds het centrum. Als je langer dan 10 opeenvolgende dagen afwezig bent, dan moet je het medisch attest opsturen in de andere gevallen geef je het bewijs die de geldige reden van je afwezigheid bewijst af op de eerste dag dat je terug op school komt.

Als je geen geldig bewijs kunt voorleggen, ben je onwettig afwezig. Spijbelen kan niet! Bij onwettige afwezigheid zal je aangesproken worden door de leerlingenbegeleidster of het CLB. Als je teveel onwettig afwezig bent kan je uitgeschreven worden, je dossier kan doorgespeeld worden naar de politie of het parket,….