Beleidsplan


STRATEGISCH BELEIDSPLAN
voor het Centrum Deeltijds Onderwijs
van het VTI Brugge


“De manier om succes te bereiken is op de eerste plaats
een definitief, duidelijk, praktisch ideaal te hebben –
een doel, een doelstelling. Ten tweede moet men over de
noodzakelijke middelen beschikken om zijn doelen te
bereiken –wijsheid, geld, materialen en methoden. In de
derde plaats richt men al zijn middelen op dat doel.” –
Aristoteles 384 vC- 322 vC, Grieks filosoof en wetenschapper

De context waarin dit beleidsplan tot stand kwam

“Hiervoor staan wij”: Onze missie, visie en centrale waarden
“De blik naar binnen”: Analyse van onze interne organisatie
“De blik naar buiten”: Analyse van onze externe omgeving
“Op het kruispunt van wat binnen kan en buiten verwacht wordt”: Swot-analyse
“Wat willen we bereiken?”: Onze doelstellingenWil je graag meer weten over de bovenstaande punten. Klik hier om het volledige beleidsplan van het Centrum Deeltijds Onderwijs in te kijken (pdf-formaat)