Drugsbeleid
Onze visie betreffende drugs is klaar en duidelijk. 
Alle gebruik of misbruik is bespreekbaar. Tegelijk stellen we dat het in ons centrum niet toegelaten is.
We willen steeds openhartig praten over de gevolgen van drugs voor je leefwereld maar tegelijk ook niet-gebruikers beschermen.

Daarom deze duidelijke afspraken:

• Onder invloed van drugs kom je de klas niet in, in teveel gevallen is onder invloed zijn een veiligheidsrisico. Je ouders/opvoeders worden op de hoogte gebracht en je moet de school verlaten.

• Als je drugs op zak hebt, verwittigen we de politie. Die zal de drugs komen ophalen en je ondervragen. De gevolgen zullen afhangen van dit gesprek.

• Als je dealt of we een ernstig vermoeden hebben dat je dealt, word je definitief uitgesloten. De politie wordt verwittigd en zij zal de zaak verder onderzoeken.