Leerlingenbegeleiding
Het is belangrijk voor ons om onze leerlingen goed te kennen en aan een wederzijds vertrouwen te werken. Op die manier kunnen we signalen opvangen van mogelijke problemen en daarop ingaan. Als leerling krijg je een leerlingbegeleider toegewezen bij wie je terecht kan met al je vragen. De leerlingenbegeleidster en de mensen van het CLB staan ook steeds voor je klaar om je te helpen bij vragen of problemen omtrent je persoonlijke levenssfeer, familiale situaties, problemen met je lief, medeleerlingen, leerkrachten,… Je vindt bij hen zeker een luisterend oor en de bereidheid om te zoeken naar oplossingen.

Je ‘vertrouwenspersoon’ zal discreet omgaan met je verhaal maar in uitzonderlijke gevallen zal hij/zij verplicht zijn om bepaalde zaken te melden, met uitzondering van de CLB-medewerkers, die hebben beroepsgeheim. Is het noodzakelijk dat diensten buiten  de school gecontacteerd worden, dan word je daarvan op de hoogte gebracht.