Opleidingsgroep
Handel
en
Administratie

In de opleiding Handel en Adminstratie kan je 3 certificaten behalen: Kassier, Aanvuller en Verkoper

Wanneer je deze hebt behaald, ontvang je automatisch het overkoepelend certificaat van winkelbediende.


Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.
KassierDe kassier staat in voor het bedienen van de kassa, het opstarten en afsluiten van de kassa, het onderhouden van de kassaomgeving, het verwerken van de artikelen en het informeren over en toepassen van de verschillende betalingsmogelijkheden. Hij staat ook in voor het inpakken van producten, het helpen van klanten met vragen en diefstalpreventie. Hij werkt steeds op een klantvriendelijke manier.

De opleiding kassier bestaat uit 2 modules : kassawerk en klantencontact.

Kassawerk
 • Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota ‘welzijn op het werk’ zoals: ergonomisch en economisch werken, persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, hygiënebewust werken, voor netheid en orde van de winkelomgeving instaan, veiligheidsvoorschriften en –instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen, afval en restproducten sorteren.
 • Noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals : zin voor samenwerking tonen, nauwkeurig zijn, voorkomen verzorgen, discreet zijn, op wisselende omstandigheden inspelen en zorgzaam met goederen omgaan.
 • Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals : ICT gebruiken, informatie selecteren en gebruiken, verbale en non-verbale communicatie en rekenvaardigheden toepassen.
 • Eigen werkzaamheden organiseren : eigen werkzaamheden voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen
 • Kassawerk op klantvriendelijke wijze volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren : kassaomgeving inrichten en onderhouden, kassa opstarten en bedienen, kassarollen vervangen, bij technische problemen hulp inroepen, beveiliging deactiveren, fraudepogingen detecteren, verkochte artikelen afrekenen, klantgetrouwheidssystemen en kortingen toepassen, verschillende betalingsmogelijkheden afhandelen, betaalmiddelen in ontvangst nemen, echtheid van biljetten controleren, wisselgeld en kassabon aan klant overhandigen, verkochte artikelen op een aantrekkelijke manier inpakken, kassa opmaken en afsluiten, klachten en retouren afhandelen, verpakkingsmateriaal aanvullen.

Klantencontact
 • Vaardigenheden 1 tot en met 4 : zie kassawerk
 • Op klantvriendelijke wijze volgens bedrijfseigen procedures handelen : klanten begroeten, klanten met vragen of klachten verder helpen, plaats van een artikel aanduiden, van klanten afscheid nemen, conflictbeheersingstechnieken toepassen en standaarduitdrukkingen in minimum 1 vreemde taal gebruiken.
 • Diefstalpreventie volgens bedrijfseigen procedures toepassen : diefstalpreventietechnieken toepassen, diefstalgevoelige producten afschermen, beveiligingssystemen aanbrengen, klanten- en verdacht gedrag observeren en detecteren, richtlijnen bij verdacht gedrag naleven.
 • De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

[naar boven]
AanvullerDe aanvuller staat in voor het helpen van klanten met vragen of klachten, het eigenlijke aanvullen, het onderhouden van rekken, de controle op prijsaanduidingen, het controleren van geleverde artikelen, voorraadbeheer, het tellen van de artikelen voor het opmaken van de inventaris en diefstalpreventie. Hij werkt op klantvriendelijke manier.

De opleiding aanvuller bestaat uit 3 modules: aanvulwerk, klantencontact en presentatiewerk.

Aanvulwerk
 • Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota ‘welzijn op het werk’ zoals: ergonomisch en economisch werken, persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, hygiënebewust werken, voor netheid en orde van de winkelomgeving instaan, veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen, afval en restproducten sorteren.
 • Noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals : zin voor samenwerking tonen, nauwkeurig zijn, voorkomen verzorgen, discreet zijn, op wisselende omstandigheden inspelen en zorgzaam met goederen omgaan.
 • Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals : ICT gebruiken, informatie selecteren en gebruiken, verbale en non-verbale communicatie en rekenvaardigheden toepassen
 • Eigen werkzaamheden organiseren : eigen werkzaamheden voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen
 • Artikelen volgens bedrijfseigen procedures verwerken: geleverde artikelen controleren en registreren met het oog op : zichtbare gebreken, volledigheid en productspecifieke kenmerken (vervaldatum, temperatuur,…), pakbonnen en orderbevestigingen controleren, voorraad opnemen en controleren, artikelgegevens invoeren, artikelen die onvoldoende in voorraad zijn doorgeven, bij het stockeren van goederen met opslagkenmerken en opslagmogelijkheden rekening houden, beveiligingen op artikelen aanbrengen, artikelen van het magazijn naar de winkel transporteren, geldende aanvultechnieken toepassen, verpakkingsmateriaal aanvullen, artikelen voor het opmaken van de inventaris tellen.
Klantencontact
 • Zie vaardigheden 1 t/m 4 aanvulwerk
 • Op klantvriendelijke wijze volgens bedrijfseigen procedures handelen : klanten begroeten, klanten met vragen of klachten verder helpen, plaats van een artikel aanduiden, van klanten afscheid nemen, conflictbeheersingstechnieken toepassen en standaarduitdrukkingen in minimum 1 vreemde taal gebruiken.
 • Diefstalpreventie volgens bedrijfseigen procedures toepassen : diefstalpreventietechnieken toepassen, diefstalgevoelige producten afschermen, beveiligingssystemen aanbrengen, klanten- en verdacht gedrag observeren en detecteren, richtlijnen bij verdacht gedrag naleven.

Presentatiewerk
 • Zie vaardigheden 1 t/m 4 aanvulwerk
 • Presentatiewerk op creatieve wijze volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren: presentatieruimte schikken en aanvullen, tekstkaartjes bij artikelen plaatsen, prijsaanduidingen aanbrengen, reductie op prijskaartje aanbrengen, artikelen op een aantrekkelijke manier presenteren, artikelen in aanbieding presenteren, seizoensgebonden presentaties aanbrengen De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

  [naar boven]
VerkoperDe verkoper staat in voor het eigenlijke verkopen, het onthaal en het afscheid nemen van de klant, diefstalpreventie, de controle op prijsaanduidingen, visual merchandising en het verzorgen van de diensten na verkoop. Hij werkt steeds op een klantvriendelijke manier. 
De opleiding verkoop bestaat uit 3 modules : Klantencontact, presentatiewerk en verkoop.

Verkoop
 • Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota ‘welzijn op het werk’ zoals: ergonomisch en economisch werken, persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, hygiënebewust werken, voor netheid en orde van de winkelomgeving instaan, veiligheidsvoorschriften en –instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen, afval en restproducten sorteren.
 • Noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals : zin voor samenwerking tonen, nauwkeurig zijn, voorkomen verzorgen, discreet zijn, op wisselende omstandigheden inspelen en zorgzaam met goederen omgaan.
 • Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals : ICT gebruiken, informatie selecteren en gebruiken, verbale en non-verbale communicatie en rekenvaardigheden toepassen
 • Eigen werkzaamheden organiseren : eigen werkzaamheden voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen
 • Artikelen op klantvriendelijke wijze volgens bedrijfseigen procedures verkopen : klanten informeren en adviseren, klanten op eventuele verkoopacties en andere aanbiedingen attent maken, verkoopstechnieken op klantentypes afstemmen en toepassen, bestellingen opnemen, verkoopstransactie afhandelen, op ene aantrekkelijke manier verkochte artikelen inpakken
 • Diensten na verkoop op klantvriendelijke wijze volgens bedrijfseigen procedures verzorgen : bestelling doorgeven, bij aankomst van bestelde artikelen de klant verwittigen, klantgericht telefoneren, klachten en retouren afhandelen.

Klantencontact
 • Zie vaardigheden 1 t/m 4 verkoop
 • Op klantvriendelijke wijze volgens bedrijfseigen procedures handelen : klanten begroeten, klanten met vragen of klachten verder helpen, plaats van een artikel aanduiden, van klanten afscheid nemen, conflictbeheersingstechnieken toepassen en standaarduitdrukkingen in minimum 1 vreemde taal gebruiken.
 • Diefstalpreventie volgens bedrijfseigen procedures toepassen : diefstalpreventietechnieken toepassen, diefstalgevoelige producten afschermen, beveiligingssystemen aanbrengen, klanten- en verdacht gedrag observeren en detecteren, richtlijnen bij verdacht gedrag naleven.


Presentatiewerk
 • Zie vaardigheden 1 t/m 4 verkoop
 • Presentatiewerk op creatieve wijze volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren: presentatieruimte schikken en aanvullen, tekstkaartjes bij artikelen plaatsen, prijsaanduidingen aanbrengen, reductie op prijskaartje aanbrengen, artikelen op een aantrekkelijke manier presenteren, artikelen in aanbieding presenteren, seizoensgebonden presentaties aanbrengen
  De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

[naar boven]