Opleidingsgroep
Hout

Binnen de opleidingsgroep worden 5 opleidingen aangeboden die tot een certificaat leiden.

Het gaat hier om machinale houtbewerker, meubelmaker, interieurbouwer, plaatser binnenschrijnwerker en werkplaatsbinnenschrijnwerker

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.


Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt, voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.
Machinale houtbewerkerDe opleiding bestaat uit 2 modules : manuele houtbewerking en machinale houtbewerking.

De machinale houtbewerker bedient vaste conventionele en handgedreven elektrische houtbewerkingsmachines. Het gaat voornamelijk om de volgende bewerkingen: afkorten, zagen, schaven, boren, frezen (pennen, profielen,enz.) en schuren.

Hij stelt de machines met de nodige snijgereedschappen in en zorgt voor het elementaire onderhoud. Hij hanteert eveneens het nodige handgereedschap.
Hij past de nodige kwaliteitscontroles toe, stuurt bij en grijpt in bij onregelmatigheden.

[naar boven]
MeubelmakerDe meubelmaker maakt en herstelt tafels, stoelen, kasten bureaus, bedden,… in massief hout en in plaatmateriaal.
De opleiding omvat 4 modules : interieurelementen, machinale houtbewerking, manuele houtbewerking en meubel.
Manuele en machinale houtbewerking: 

Machinale houtbewerking is de basis van deze opleiding.
De machinale houtbewerker bedient vaste conventionele en handgedreven elektrische houtbewerkingsmachines. Het gaat voornamelijk om de volgende bewerkingen: afkorten, zagen, schaven, boren, frezen (pennen, profielen,enz.) en schuren.
Hij stelt de machines met de nodige snijgereedschappen in en zorgt voor het elementaire onderhoud. Hij hanteert eveneens het nodige handgereedschap.
Hij past de nodige kwaliteitscontroles toe, stuurt bij en grijpt in bij onregelmatigheden.

Interieurelementen:
In dit onderdeel van de opleiding worden de verschillende ‘elementen’ die nodig zijn voor de opbouw van een meubel in massief hout en plaatmateriaal voorbereid :
• Spanen
• Op maat zagen
• Kanten lijmen en afwerken
• Onderdelen paren en coderen
• Profileringen en houtverbindingen maken
• Schuren, lijmen, vergaren en opspannen van de onderdelen
• Beschermings- en afwerkings- en bekledingslagen aanbrengen
• Beslag monteren en regelen
• Elementen beschermen en opslaan

Meubel:
In deze module worden klassieke meubelstukken samengesteld. De precieze inhoud bestaat uit volgende aspecten:
• Massief hout uitsmetten, op maat zagen, schaven, frezen en profileren
• In massief hout boren
• Massieve onderdelen schuren, lijmen, vergaren en opspannen
• De nodige herstellingen doen aan oude meubelstukken
• Beschermings- en afwerkingslagen aanbrengen
• Beslag monteren, regelen en herstellen
• De massieve meubels beschermen en opslaan.

Binnen deze module worden gelijkaardige technieken toegepast op meubels in plaatmateriaal.

[naar boven]
InterieurbouwerDe interieurbouwer vervaardigt en plaatst interieur- of projectmeubilair? 
Hij maakt en plaatst kasten, balies en bureaus voor verschillende interieurs: keukens, badkamers, inrichting van winkels, horeca, kantoren en banken, binneninrichting. Hij maakt meestal de meubels en de interieurelementen in de werkplaats en bouwt ze op de plaats van bestemming verder op.

De opleiding omvat 4 modules :
manuele en machinale houtbewerking, interieurelementen en plaatsing interieurelementen. 

Manuele en machinale houtbewerking: 
Machinale houtbewerking is de basismodule van deze opleiding.
De machinale houtbewerker bedient vaste conventionele en handgedreven elektrische houtbewerkingsmachines. Het gaat voornamelijk om de volgende bewerkingen: afkorten, zagen, schaven, boren, frezen (pennen, profielen,enz.) en schuren.
Hij stelt de machines met de nodige snijgereedschappen in en zorgt voor het elementaire onderhoud. Hij hanteert eveneens het nodige handgereedschap.
Hij past de nodige kwaliteitscontroles toe, stuurt bij en grijpt in bij onregelmatigheden.

Interieurelementen:
In dit onderdeel van de opleiding worden de verschillende ‘elementen’ die nodig zijn voor de opbouw van een meubel in massief hout en plaatmateriaal voorbereid :
• Spanen
• Op maat zagen
• Kanten lijmen en afwerken
• Onderdelen paren en coderen
• Profileringen en houtverbindingen maken
• Schuren, lijmen, vergaren en opspannen van de onderdelen
• Beschermings- en afwerkings- en bekledingslagen aanbrengen
• Beslag monteren en regelen
• Elementen beschermen en opslaan

Plaatsing interieurelementen
Hieronder verstaan we :
• Voorbereidende werkzaamheden:
• Interieurelementen stapelen, transporteren en stockeren
• De ruimte evalueren, openingen maken en rekening houden met de nutsvoorzieningen bij het integreren van de elementen

Het plaatsen van de elementen
• Beslag monteren en regelen
• Elementen monteren volgens montageschema
• Interieurelementen plaatsen, aan elkaar en aan de ruwbouw bevestigen
• Afwerklagen aanbrengen en elementen afwerken.

[naar boven]
Plaatser Binnenschrijnwerker

De ’plaatser binnenschrijnwerk’ plaatst onder andere keukens, ingebouwde kasten, valse wanden, binnendeuren, plafonds, plinten en trappen. Hij kast ook ramen en deuren af. 

De opleiding plaatser binnenschrijnwerk bestaat uit 2 modules :
- Manuele houtbewerking
- Plaatsing binnenschrijnwerk

[naar boven]
Werkplaats-
binnenschrijnwerker
De ’plaatser binnenschrijnwerk’ plaatst onder andere keukens, ingebouwde kasten, valse wanden, binnendeuren, plafonds, plinten en trappen. Hij kast ook ramen en deuren af. 

De opleiding plaatser binnenschrijnwerk bestaat uit 2 modules :
- Manuele houtbewerking
- Plaatsing binnenschrijnwerk

[naar boven]