Opleidingsgroep
Land- en tuinbouw
Hovenier

De hovenier voert alle taken uit die bij het aanleggen en (hier stond een ‘en’ teveel) het onderhouden van parken en tuinen aan bod komen. Dit gaat van het uitplanten, het snoeien, het scheren, het voorkomen en bestrijden van ziekten, en het voorkomen van onkruid tot het aanbrengen van structuuronderdelen.

De hovenier krijgt hiervoor richtlijnen van de ploegbaas maar voert zijn taken zelfstandig uit.
De ‘hovenier’ bezit de competenties van hovenier-aanleg en hovenier-onderhoud. 

De hovenier:
• werkt veilig, hygiënisch en milieubewust
• beheerst de vereiste beroepshoudingen
• bereidt de eigen werkzaamheden voor
• bereidt het terrein voor
• voert grondwerken uit
• legt de beplanting aan en onderhoudt ze
• legt een gazon aan en onderhoudt het
• voert infrastructuurwerken uit
• werkt het terrein af en ruimt op
• reinigt en onderhoudt het materiaal

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.