Opleidingsgroep
Schilderen

De opleidingsgroep decoratie bestaat uit 5 certificaten:
Schilder, Behanger, Plaatser soepele vloerbekleding,
Schilder-decorateur en Publiciteitsschilder.

Elk certificaat wordt opgesplitst in modules. De opleiding is progressief opgebouwd, hoe meer modules je behaalt, hoe meer certificaten je verwerft en hoe polyvalenter je wordt als schilder-decorateur. De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.
SchilderDe schilder schildert wanden en plafonds. Hij beschermt en verfraait gebouwen en interieurs.
De opleiding schilder wordt in modules aangeboden. Het certificaat dat je kunt behalen is opgebouwd uit 3 modules. Als je deze 3 delen hebt behaald, krijg je automatisch het certificaat.

Basistechnieken schilderwerk
De inhoud van deze module omvat het voorbehandelen van pleister en hout/houtachtige ondergrond en de grondbeginselen voor het aanbrengen van dekkende verflagen, maar geen afwerkingseindlaag. Ook het aanbrengen van behangpapier zonder motief zit inbegrepen.

Pistoolschilderwerk 
De inhoud van deze module omvat de technieken van pistoolschilderen om interieurs te verfraaien. Bijzondere aandacht gaat naar het spuiten van meerkleurige effecten. Het pistoolschilderen gebeurt zowel met dekkend (verf) als niet-dekkend schilderwerk (vernis en houtveredelingsproducten).

Schilderwerk
De inhoud van deze module omvat het uitvoeren van eenvoudig figuratief schilderwerk, waaronder verstaan wordt:
- biezen trekken en eenvoudig sjabloneerwerk uitvoeren en cijfers en letters schilderen.
Als decoratieve technieken komt tamponeerwerk aan bod alsook minstens één uit volgende technieken;
- rol-, spaan-, spatel-, klop-, kwast-, spons- en wikkeltechnieken.
Bijzondere aandacht dient te gaan naar elementaire esthetiek.

[naar boven]
BehangerDe behanger bekleedt wanden met bekledingsmateriaal.
De opleiding schilder wordt in modules aangeboden. Het certificaat dat je kunt behalen is opgebouwd uit  modules. Als je deze 2 delen hebt behaald, krijg je automatisch het certificaat.

Basistechnieken wandbekleding
Deze module omvat de volgende technieken: verwijderen van oude bekledingsmaterialen, voorbereiden (reinigen, schuren en plamuren) van de wanden, voorlijmen van de oppervlakken en het plaatsen van de wandbekleding.

Plaatsing wandbekleding
In de vervolgmodule wordt meer aandacht besteed aan de analyse van de ondergrond. Mogelijke gebreken zoals vocht en barsten worden aangepakt. Bij het behangen zelf komen moeilijker patronen, structuren en oppervlakken aan bod. De afwerking wordt met zorg en nauwkeurigheid gedaan.


[naar boven]
Plaatser van soepele vloerbekledingDe vloerbekleder legt de vloerbekleding ter verfraaiing van het interieur.
De opleiding plaatser soepele vloerbekleding wordt in modules aangeboden. Het certificaat dat je kunt behalen is opgebouwd uit 2 modules. Als je deze 2 delen hebt behaald, krijg je automatisch het certificaat.

Basistechnieken vloerbekleding
De inhoud van deze module omvat het voorbereiden (reinigen, schuren en egaliseren) en het voorbehandelen van de oppervlakken, het plaatsen van de vloerbekleding en het stockeren van de producten.

Plaatsing soepele vloerbekleding 
In deze module worden de specifiekere technieken aangeleerd : 
Voorbereiding van de ondergrond : maatregelen treffen om defecten in de ondergrond weg te werken, oude bekledingsmaterialen verwijderen, vloeren egaliseren, fixeer- en impregneermiddel aanbrengen.
Het effectief plaatsen van de bekleding : hechtingsmiddel aanbrengen, het op maat snijden van de vloerbekleding en de afwerking van de naden en randen.

[naar boven]
Schilder-Decorateur

De ‘schilder-decorateur‘ schildert wanden en plafonds. Hij legt soepele vloerbekleding en bekleedt wanden. De schilder-decorateur beschermt en verfraait interieurs.
De opleiding schilder-decorateur bestaat uit 7 modules (een samenvatting van schilder, behanger en plaatser soepele vloerbekleding):

• basistechnieken schilderwerk
• basistechnieken wandbekleding
• basistechnieken vloerbekleding
• pistoolschilderwerk
• plaatsing wandbekleding
• plaatsing soepele vloerbekleding
• schilderwerk

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt .[naar boven]
PubliciteitsschilderDe ‘publiciteitsschilder‘ voert zelfstandig en in teamverband publicitaire schilderwerken uit. Hij werkt reclameboodschappen in tekst en beeld uit. Hij schildert diverse ondergronden en brengt belettering aan.

De opleiding publiciteitsschilder bestaat uit 2 modules:
• Publiciteitsschilderwerk
• Belettering

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt .

[naar boven]