Opleidingsgroep
Voeding

Binnen deze opleidingsgroep worden 3  opleidingen aangeboden: keukenmedewerker, hulpkok en medewerker snackbar-taverne

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Basiscompetenties over alle modules:

 • Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende regelgevingen: ergonomisch en economisch werken, voorschriften en instructies inzake veiligheid,milieu en hygiëne toepassen. 
 • Noodzakelijke houdingen aannemen voor de uitoefening van het beroep: klantgerichtheid, zin voor samenwerking en verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen, omgaan met tijdsdruk (coup de feu) en opgelegde taken uitvoeren.
 • Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen: info verzamelen, verhoudingen, maten, gewichten en inhouden kennen en respecteren.
 • De eigen werkzaamheden organiseren

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolg, wordt een deelcertificaat uitgereikt.

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt
KeukenmedewerkerDe keukenmedewerker voert volgens instructies van de verantwoordelijke voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) en vaat uit. Hij verwerkt ingrediënten tot basisbereidingen binnen een keuken door het toepassen van basiskooktechnieken stoven, koken, bakken en blancheren.

De opleiding keukenmedewerker bestaat uit 2 modules : initiatie keuken en keukentechnieken. Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd wordt een certificaat uitgereikt.

Initiatie keuken
Deze module bestaat uit volgende onderdelen:
 • Mise-en-place uitvoeren volgens bedrijfseigen procedures: ingrediënten klaarzetten, voorraadtekorten melden, groenten en fruit reinigen en versnijden, ingrediënten verpakken,
 • De elementaire technieken toepassen : groenten en fruit voor soepen en salades stoven en koken, maaltijdcomponenten portioneren, dresseertechnieken toepassen
 • De vaat uitvoeren volgens de bedrijfseigen procedures : etensresten verwijderen, servies en bestek sorteren, manueel of machinaal wassen en drogen, gewassen vaat controleren en opbergen.

Keukentechnieken
Deze module heeft dezelfde basisprincipes maar zorgt voor een verdere uitdieping van de snij- en kooktechnieken.
 • De snijtechnieken volgens de bedrijfseigen procedures toepassen: de juiste snijgereedschap en de keukensnijmachines gebruiken voor het snijden van brunoise en julienne, voor het hakken, eminceren en ciseleren.
 • De juiste keukentechnieken toepassen : recepturen volgen, keukentoestellen gebruiken, kook- en bereidingsmaterieel gebruiken, stoven, koken, bakken en blancheren voor het bereiden van eenvoudige sausen, soepen, voorgerechten, deeg- en rijstwaren, aardappelbereidingen, zuivel- en nagerechten.
 • Regeneratietechnieken toepassen.
 • Maaltijdcomponenten portioneren
 • Desseertechnieken toepassen
 • Keuken onderhouden en reinigen

[naar boven]
HulpkokDe hulpkok voert voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) in functie van warme en koude bereidingen uit. Hij verwerkt ingrediënten door het toepassen van basiskooktechnieken tot warme en koude keukenbereidingen. Hij bestelt en ontvangt voedingsmiddelen binnen de keuken. Hij organiseert, volgt keukenprocessen op en geeft instructies aan de keukenmedewerker.
De opleiding hulpkok bestaat uit 5 modules: Initiatie keuken en keukentechnieken zijn de basis uit de opleiding keukenmedewerker. Daarop volgen nog de modules warme keukenbereidingen, koude keukenbereidingen en keukenprocessen. Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd wordt een certificaat uitgereikt.

Initiatie keuken
Deze module bestaat uit volgende onderdelen:
 • Mise-en-place uitvoeren volgens bedrijfseigen procedures: ingrediënten klaarzetten, voorraadtekorten melden, groenten en fruit reinigen en versnijden, ingrediënten verpakken,
 • De elementaire technieken toepassen : groenten en fruit voor soepen en salades stoven en koken, maaltijdcomponenten portioneren, dresseertechnieken toepassen
 • De vaat uitvoeren volgens de bedrijfseigen procedures : etensresten verwijderen, servies en bestek sorteren, manueel of machinaal wassen en drogen, gewassen vaat controleren en opbergen.

Keukentechnieken
Deze module heeft dezelfde basisprincipes maar zorgt voor een verdere uitdieping van de snij- en kooktechnieken.
 • De snijtechnieken volgens de bedrijfseigen procedures toepassen: de juiste snijgereedschap en de keukensnijmachines gebruiken voor het snijden van brunoise en julienne, voor het hakken, eminceren en ciseleren.
 • De juiste keukentechnieken toepassen : recepturen volgen, keukentoestellen gebruiken, kook- en bereidingsmaterieel gebruiken, stoven, koken, bakken en blancheren voor het bereiden van eenvoudige sausen, soepen, voorgerechten, deeg- en rijstwaren, aardappelbereidingen, zuivel- en nagerechten.
 • Regeneratietechnieken toepassen.
 • Maaltijdcomponenten portioneren
 • Desseertechnieken toepassen
 • Keuken onderhouden en reinigen
Keukenprocessen
 • Veilig, hygiënisch en milieubewust werken, noodzakelijke houdingen aannemen, vaardigheden toepassen en werkzaamheden organiseren,
 • Voedingsmiddelen bestellen en ontvangen: kostprijs berekenen, bestellingen opmaken en plaatsen, voedingsmiddelen ontvangen, controleren en opslaan volgens FIFO en hygiënische voorschriften, controlelijsten en registratieformulieren invullen.
 • Keukenprocessen organiseren en opvolgen: mise-en-place organiseren, kwaliteit en versheid controleren, bewaarruimtes reinigen en ordelijk houden, orde en netheid bewaken.

Koude keukenbereidingen
 • Veilig, hygiënisch en milieubewust werken, noodzakelijke houdingen aannemen, vaardigheden toepassen en werkzaamheden organiseren 
 • Mise-en-place uitvoeren : kook- en bereidingsmaterieel werkklaar maken, grondstoffen gebruiksklaar maken, voorbereidingstechnieken voor vis, vlees, gevogelte en wild toepassen, en koude maaltijdcomponenten in functie van koude en warme bereidingen klaarmaken
 • Koude keukenbereidingen uitvoeren: recepturen volgen, bestelbon uit zaal lezen, koude gerechten bereiden en portioneren, dresseertechnieken toepassen en gerechten doorgeven.

Warme keukenbereidingen

 • Veilig, hygiënisch en milieubewust werken, noodzakelijke houdingen aannemen, vaardigheden toepassen en werkzaamheden organiseren
 • Warme keukenbereidingen uitvoeren : recepturen volgen, basiskooktechnieken toepassen, warme maaltijdcomponenten bereiden, regeneratietechnieken toepassen, vlees, vis, gevogelte, wild en nagerechten aan de kaart bereiden, warme gerechten portioneren, dresseertechnieken toepassen, gerechten doorgeven


[naar boven]
Medewerker
snackbar-taverne
De medewerker snackbar-taverne verzorgt de keukenbereidingen, de bardienst en de bediening van de klanten in de snackbar-taverne. In een sneldienstrestaurant past hij de sneldienstrestauranttechnieken toe en bedient de klanten.
De opleiding medewerker snackbar-taverne bestaat uit 2 modules: snackbar-taverne en sneldienst restauratie.


Snackbar-taverne
Deze module bestaat uit volgende onderdelen:

 • Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende regelgevingen: ergonomisch en economisch werken, voorschriften en instructies inzake veiligheid,milieu en hygiëne toepassen. Producten, apparatuur en arbeidsmiddelen volgens voorschriften gebruiken en reinigen, afval en restproducten beperken en sorteren en storingen of afwijkingen aan producten, apparatuur, machines of arbeidsmiddelen melden.
 • Noodzakelijke houdingen aannemen voor de uitoefening van het beroep: zin voor samenwerking en verantwoordelijkheid tonen, nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen, omgaan met tijdsdruk, opgelegde taken uitvoeren en voorkomen verzorgen.
 • Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen: info selecteren en verwerken, dimensies meten en berekenen, verhoudingen respecteren en verbale,  non-verbale communicatie en rekenvaardigheden toepassen.
 • De eigen werkzaamheden organiseren
 • Keuken in snackbar-taverne volgens bedrijfseigen procedures toepassen: klantgericht werken, voedingsmiddelen volgens FIFO en hygiënische voorschriften opslaan, recepturen volgen, groenten en fruit versnijden, diverse salades, pasta’s, eibereidingen, croques, broodjes,…. Bereiden, tearoombereidingen klaarmaken, regeneratietechnieken toepassen, maaltijdcomponenten portioneren, elementaire dresseertechnieken toepassen, keuken onderhouden en reinigen en vaat organiseren en uitvoeren.
 • Bediening en bardienst in snackbar-taverne volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren : klantvriendelijk handelen, klanten verwelkomen, bestellingen opnemen en doorgeven, dranken klaarzetten,dranken en gerechten opdienen, toog en tafels opruimen en reinigen, kassawerk uitvoeren en zaal en meubilair onderhouden en schoonmaken.
Sneldienst restauratie
Deze module heeft dezelfde basisprincipes maar zorgt voor een verdere uitdieping van de verwerking en verpakking.

 • Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk en de geldende regelgevingen: ergonomisch en economisch werken, voorschriften en instructies inzake veiligheid,milieu en hygiëne toepassen.
 • Noodzakelijke houdingen aannemen voor de uitoefening van het beroep: klantgerichtheid, zin voor samenwerking en verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen, omgaan met tijdsdruk (coup de feu) en opgelegde taken uitvoeren.
 • Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen: info verzamelen, verhoudingen, maten, gewichten en inhouden kennen en respecteren.
 • De eigen werkzaamheden organiseren.
 • sneldienstrestauratietechnieken volgens bedrijfseigen procedures toepassen: klantgericht werken, stockagetechnieken toepassen, productfiches gebruiken, sneldienstrestauratietoestellen en –machines gebruiken, halffabricaten, convenienceproducten en bereide maaltijdcomponenten verwerken, maaltijdcomponenten regeneren, dresseertechnieken toepassen en sneldienstrestaurant onderhouden en reinigen.
 • klanten in sneldienstrestauratie volgnes bedrijfseigen procedures bedienen : klantvriendelijk handelen, klanten begroeten en onthalen, bestellingen opnemen en doorgeven, snacks verpakken, kassawerk uitvoeren en klachten afhandelen.
[naar boven]