Diploma
derde jaar van de
derde graad
Je krijgt dit getuigschrift als je:

• regelmatige leerling bent (dus voldoende naar de lessen komt)

• tenminste 1 schooljaar op het niveau 3 de jaar van de 3de graad hebt gevolgd en 5 schooljaren hebt gevolgd na de 1e graad

• je tijdens het schooljaar waarin je in het deeltijds zit voldoende invulling hebt gegeven aan de component ‘werkplekleren’ (lees voldoende maanden hebt gewerkt)

• je de leerplandoelen 3de jaar van de 3de graad ASPV in voldoende mate hebt bereikt en al eerder het getuigschrift van de 2e graad secundair onderwijs hebt behaald.

• je een kwalificatie of certificaat hebt behaald in je beroepsgerichte vorming

Het is belangrijk dat je aan al deze voorwaarden voldoet. Als aan één voorwaarde niet voldaan is, zul je het getuigschrift niet krijgen.