Getuigschrift
tweede graad
Je krijgt dit getuigschrift als je:

• regelmatige leerling bent (dus voldoende naar de lessen komt)

• tenminste 2 schooljaren hebt gevolgd na de 1e graad

• je tijdens de schooljaren waarin je in het deeltijds zit voldoende invulling hebt gegeven aan de component ‘werkplekleren’ (lees voldoende maanden hebt gewerkt)

• je de leerplandoelen 2de graad ASPV in voldoende mate hebt bereikt

• je een kwalificatie of certificaat hebt behaald in je beroepsgerichte vorming 

Het is belangrijk dat je aan al deze voorwaarden voldoet. Als aan één voorwaarde niet voldaan is, zul je het getuigschrift niet krijgen.