Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad
Je krijgt dit getuigschrift als je:

• regelmatige leerling bent (dus voldoende naar de lessen komt);

• tenminste 4 schooljaren schooljaren gevolgd hebben na de eerste graad;

• je tijdens de schooljaren waarin je in het deeltijds zit voldoende invulling hebt gegeven aan de component ‘werkplekleren’ (lees voldoende maanden hebt gewerkt);

• je de leerplandoelen 3de graad ASPV in voldoende mate hebt bereikt en eerder een getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs behaald hebben.

• je een kwalificatie of certificaat hebt behaald in je beroepsgerichte vorming.

Het is belangrijk dat je aan al deze voorwaarden voldoet. Als aan één voorwaarde niet voldaan is, zul je het getuigschrift niet krijgen.