Normaal
Economisch
Circuit
De bedoeling van het centrum is dat alle leerlingen een zinvolle invulling hebben buiten de 2 schooldagen. Wettelijk ben je verplicht om je voor minstens 13 uur te engageren in het ‘werkplekleren’. Dit werkplekleren kun je op 3 manieren invullen: via contract in het normaal economisch circuit, in een brugproject of in het voortraject. 18-plussers kunnen hun component werkplekleren alleen invullen via een contract in het normaal economisch circuit.

Normaal Economisch Circuit

Vervul je het werkplekleren via het normaal economisch circuit, dan ga je werken in een bedrijf waar je ervaring kunt opdoen en praktijkopleiding krijgt. Je wordt tewerkgesteld met een arbeidscontract, een werknemersleercontract, een opleidingscontract of als thuishelper,….

Je werkgever belooft in ruil voor een aantal voordelen dat hij je een opleiding op de werkvloer zal geven. Als je tewerkgesteld bent in het Normaal Economisch Circuit kun je een aardige cent verdienen op weg naar je diploma.