Persoonlijk
Ontwikkeltraject
Misschien loopt het voor jou niet allemaal van een leien dakje en heb je tijdelijk nood aan een meer intense begeleiding. Samen met het CLB kan dan overwogen worden of je niet best een tijdje wordt opgevangen in een persoonlijk ontwikkelingstraject.

Een toeleiding naar een P.O.T. kan enkel via een gemotiveerd verslag van het CLB dat wordt ondertekend door jou en je ouders/opvoeders. In een persoonlijk ontwikkelingstraject kan een begeleider van heel nabij inspelen op je noden en verwachtingen. Samen met jou, je ouders, het CLB en het centrum deeltijdse vorming dat je begeleidt, wordt voor jou het meest geschikte traject uitgezet en besproken.

We houden nauw contact met de begeleiders en er wordt regelmatig overlegd om je vorderingen te bespreken..