Tewerkstellings-
begeleiding
Als centrum vinden wij het belangrijk om samen met jou het traject uit te stippelen dat het best aansluit bij jouw mogelijkheden en verwachtingen. Dit gebeurt stapsgewijs. In de eerste weken na het onthaal doen we verder met de screening. We verwachten van jou dat je hieraan positief meewerkt, je kunt deze begeleiding niet weigeren. We bepalen welke competenties en vaardigheden je bezit.

Op basis van deze gegevens bekijken we welke vorm van werkplekleren het best bij je past. Na maximum 1 maand wordt er een individueel trajectbegeleidingsplan opgesteld dat samen met jou en je ouders/opvoeders besproken wordt. Ook de VDAB wordt van het resultaat op de hoogte gebracht. Op die manier kunnen we je optimaal begeleiden op weg naar een geschikte job.